Kategoriák

Játékok

Gyártók

Más gyártók

Válassz árban

Korosztályok

0-12 honap 1-3 eves 4-6 eves 7-11 eves 12-14 eves 15+ eves

Minden korosztály

Bizalmassági eljárások
S.C.Imperial Solutions S.R.L. tiszteletben tartja és védelmezi a felhasználók intimitáshoz és magánélethez való jogát. Ebben az értelemben minden magán jellegű adat, amelyet összegyűjtünk vagy feldolgozunk a fizikai személy felhasználóinkról a 677/2001.-es törvény értelmében történik, amely előirja a személyes információk védelmét. Ezért minden erőfeszitésünket arra forditjuk, hogy azok az adatok amelyeket Ön a mi adatbázisunkba bevisz, csakis arra a célra használódjanak amelyre az Ön szándékában állt.
Ez a politika meghatározza azokat az információkat, amelyeket a S.C. Imperial Solutions S.R.L. kérhet és ezeknek felhasználási módját. Ez a dokumentum útbaigazitásokat tartalmaz az Ön számára arra az esetre nézve, ha nem szerenté, hogy személyes adatait összegyűjtsük vagy disszemináljuk amikor a S.C. Imperial Solutions S.R.L. honlapját látogatja.
A S.C. Imperial Solutions S.R.L. a 12288-as számmal van az adatvédelmi iktatókönyvbe bejegyezve.


Információk a személyes adatvédelemeről
A személyes adatok feldolgozására és szabad közlekedésére vonatkozó 677/2001-es törvény szerint, amelyet a „személyes adatok feldolgozására és a magánélet védelmére az elektronikus kommunikációban” vonatkozó 506/2004-es törvényben egészitettek ki, a S.C. Imperial Solutions S.R.L. elkötelezi magát, hogy biztonságosan kezeli és használja az Ön által bárkiről megadott személyes adatokat, csak a meghatározott célokra. A személyes adatok gyűjtésének célja, hogy biztositani tudjuk felhasználóinknak honlapunk legjobb minőségű szolgáltatásait ,valamint a megfelelő reklámot.
Kizárólag csak azokat az adatokat dolgozzuk fel, amelyeket Ön közöl. Az esetleges visszautasitása ezen adatok közlésének lehetetlenné teszi szolgáltatásaink biztositását. Az igényelt adatokat csak a S.C. Imperial Solutions S.R.L. használhatja, csak a hatóságokkal közölhetjük, ha szükségük van rá bármilyen bűnügyi vagy adminisztrativ eljáráshoz.
A 677/2001-es törvény értelmében Ön rendelkezik informálási joggal (12-es cikkely), adathozzáférési joggal (13-as cikkely), az adatokat illető beavatkozási joggal (14-es cikkely) és ellenkezési joggal (15-ös cikkely), valamint jogában áll bármikor Igazságszolgáltatáshoz fordulni. Ugyanakkor Önnek joga van arra, hogy bármikor kérje személyes adatai feldolgozásának megszüntetését, és ezek kitörlését a honlapról. Ezen jogok gyakorlása érdekében bármikor fordulhat hozzánk a kapcsolattartási űrlap által, vagy postán keresztül a társaságunk székhelyén.
Ha személyes adataik hibásak, kérjük mielőbb tudassák velünk.
Esetleges bejelentkezése bármelyik S.C.Imperial Solutions S.R.L. által kezelt honlapra feltételezi, hogy Ön tudomásul vette a fennt emlitett jogokat és jóváhagyását adta, hogy a S.C.Imperial Solutions S.R.L. felhasználja a személyes adatait marketing vagy reklámozó tevékenységeiben, valamint ahhoz, hogy képes legyen pontosan véghezvinni a rendeléseket és kiszállitani a termékeket.

A S.C.Imperial Solutions S.R.L. által összgyűjtött általános információk
A S.C. Imperial Solutions S.R.L. olyan információkat gyűjt össze amelyekkel azonosithatja ügyfeleiket (például: név, lakcim, telefonszám, CNP vagy e-mail cim – „Személyes adatok”). Ezekre azért van szükség, hogy ki tudjuk szállitani a rendelt termékeket. Ha nem hajlandó rendelkezésünkre bocsájtani adatait, kérjuk ne adja le azokat. Ha szeretné, hogy adatait kiiktassuk az adatbázisunkból, bármikor jelezheti ezt a kapcsolattartási űrlapon. Ha frissiteni szeretné adatait ezt megteheti a honlapon nyitott fiókon keresztül.
Amikor közli velünk személyes adatait, S.C. Imperial S.R.L. a következő célokra használhatja ezeket, valamilyen más megegyezés hiányában:
a)azon információk raktározása és feldolgozása, amelyek lehetővé teszik azt, hogy jobban megértsük ügyfeleink igényeit és azt, hogy hogyan fejlesztehtjük termékeink és szolgáltatásaink minőségét,
b) A S.C. Imperial Solutions S.R.L. (vagy az általa meghatalmazott jógi személy vagy fél, aki a S.C. Imperial Solutions S.R.L. nevében cselekszik bizonyos promociós tevékenységek esetében) felhasználhatja az Ön által megadott adatokat arra, hogy felvegye Önnel a kapcsolatot bizonyos kérések megválaszolása miatt, vagy valamilyen nyeremény átadása végett, amelyet Ön igényelt, és/vagy
c) A S.C. Imperial Solutions S.R.L. közvetithet a honlap látogatóiról és felhasználóiról általános de nem egyéni adatokat egy másik félnek (pl. Statisztikák készitésére).

Kiskorúak személyes adatai
A S.C. Imperial Solutions S.R.L.-nek nem érdeke, hogy kiskorú fizikai személyektől személyes adatokat gyűjtsön. Bármikor és bárhol szükségeltetik, a S.C. Imperial Solutions S.R.L. pontos utasitásokat ad kiskorúaknak, hogy ne szolgáltassanak magukról semmilyen személyes információt vagy kimondottan kéri a szülő vagy gyám jóváhagyását ilyen értelemben.
A szülők vagy gyámok kell ismerjék azt a tényt, hogy a Bizalmassági Politika az irányadója a személyes adatok felhasználásának a S.C.Imperial Solutions S.R.L. által és, hogy bármilyen önkéntesen szolgáltatott információ kiskorúak által az elektronikus párbeszédekben (chat), elektronikus üzenetekben (e-mail), kommentek vagy társalgási fórumokon, felhasználható egy harmadik fél által nem kivánt üzenetek generálására. A S.C. Imperial Solutions S.R.L. ajánlja a szülőknek és gyámoknak, hogy világositsák fel a kiskorúakat arról, hogy felelősségteljesen használják személyes adataikat az Interneten.

Személyes jellegű információk felfedése és közvetitése
A S.C. Imperial Solutions S.R.L. nem fogja közvetiteni egy harmadik félnek (eladás vagy bérbeadás által) az Ön személyes adatait.
A S.C. Imperial Solutions S.R.L. megteheti azonban, hogy ezeket az információkat közvetitse egy harmadik félnek, és nem vonható felelősségre a következő esetekben:
- ha a közvetités az Ön beleegyezésével történt,
- ha ezen adatok közvetitése szükséges bizonyos Ön által tett rendelések kivitelezéséhez,
- ha az elektronikus párbeszédekben (chat), elektronikus üzenetekben (e-mail), kommentek vagy társalgási fórumokon önkéntesen szolgáltatott információ, felhasználható egy harmadik fél által nem kivánt üzenetek generálására,
- abban az esteben ha az információk lehetővé teszik azt, hogy a S.C.Imperial Solutions S.R.L. partnerei jobban megértsék ügyfeleik igényeit és azt, hogy hogyan fejlesszék termékeik és szolgáltatásaik minőségét. A partner társaságoknak jogukban áll a S.C. Imperial Solutions S.R.L által közvetitett személyes adatokat felhasználni, ha szükségeltetik az ők közbenjárásuk.
- a jóérzés határain belül közvetithetünk személyes információt a hatóságoknak vagy közbiztonsági szervezeteknek abban az esetben ha ezen eljárások megfelelnek a törvényes keretnek ha:
a)ezt előirja valamilyen jogi rendelkezés,
b)védik a S.C.Imperial Solutions S.R.L. és partnereinek jogait,
c) megelőz egy bűntényt vagy nemzeti biztonságot biztosit,
d) védi az egyének biztonságát vagy a közbiztonságot,
e)ezek az adatok szükségesek bizonyos helyzetek megoldása végett.
- abban az esetben, ha nem a S.C.Imperial Solutions S.R.L. által előirt feltételek szerint cselekedett, vagy nem tartotta be a termékek vagy szolgáltatások használatára előirt szabályokat,
- a S.C.Imperial Solutions S.R.L. más társasághoz való társulása esetén vagy teljes illetve részleges bekebelezése esetén a teljes adatbázis átkerül az új operatőr adatbázisába. Ha a S.C.Imperial Solutions S.R.L. fizetésképtelenné vállik önkéntesen vagy önkénytelen, az adatbázis eladható a végrehajtó vagy új vásárló által a törvényes keretek között. Ha bármelyik a fennt emlitett helyzetek közül bekövetkezik, értesitjük Önt e-mailben vagy egy értesitessel a honlapon.

Kiegészitő információk, amelyeket automatikusan összegyűjtünk
Bizonyos helyzetekben a S.C.Imperial Solutions S.R.L. automatikusan raktározhat technikai információt (vagyis önkéntes regisztrálás során) abban a pillanatban amelyben a felhasználó a S.C.Imperial Solutions S.R.L. honlapjára belép. Ezek lehetnek, de nem szoritkozhatnak a következőkre: a használt Internet keresőprogram, a felhasználó által használt számitógép operációs rendszere, vagy a terület elnevezése amelyből a felhasználó bejelentkezett a S.C.Imperial Solutions S.R.L. honlapjára.

Automatikusan elraktározott információk az Ön számitógépén – Cookies
A S.C.Imperial Solutions S.R.L. valamelyik honlapjára való bejelentkezés pillanatában ez elmenthet egy bizonyos mennyiségű információt a számitógép memóriájában. Ez az információ „cookie” formában vagy ehhez hasonlóan tárolódik, és ez egy előnyt jelent a S.C. Imperial Solutions S.R.L. számára, amely által könnyebb navigálást biztosithatunk honlapunkon. A cookies-ek olyan kis terjedelmű fájlok, amelyeket a kereső a felhasználó hard-disk-jére helyez. Ezeket arra használják, hogy a felhasználó nevét, jelszavát és preferenciáit memorizálják, hogy a honlap folyamatait monitorizálják és, hogy perszonalizálják az oldalakat a felhasználó igényei szerint.
Minden Internetes keresőben létezik olyan lehetőség, hogy a „cookies”-eket kitöröljék a hard-diskről, hogy leblokkolják a „cookies” elmentését, vagy hogy mindig, amikor egy „cookies”-t elment a gép a memoriájába, a felhasználók kapjanak egy tájékoztató üzenetet. Javasoljuk, hogy figyelmesen tanulmányozzák át azt a keresőprogramot amelyel dolgoznak, azért, hogy jobban megértsék ezeket a funkciókat.

Visszajelzes
A S.C.Imperial Solutions S.R.L. biztositja felhasználóinak, hogy hozzászólásokat, kérdéseket és javaslatokat küldhesseneknek. Felhasználunk minden információt, amelyet a kapcsolattartási űrlapok seitségével küldenek, figyelem előtt tartva a biztonságjogát és bizalmi jogát minden személynek.

A bizalmassági politika módositása
Ha a bizalmassági szabályok változtatása szükségeltetik, megjelenitünk minden változtatást ezen az oldalon, azért, hogy tájékoztassuk önöket az összegyűjtött információtipusokról és ezek használati módjairól. Ha kérdéseik vannak a bizalmassági politikánkkal kapcsolatban, kérjük irjanak nekünk a kapcsolattartási űrlapot használva.