Kategoriák

Játékok

Gyártók

Más gyártók

Válassz árban

Korosztályok

0-12 honap 1-3 eves 4-6 eves 7-11 eves 12-14 eves 15+ eves

Minden korosztály

Használati feltételekMeghatározások
A “jatekbolt.ro”, a “honlap”, az “Imperial Solutions SRL” és a “mi” kifejezések mind az Imperial Solutions SRL és az általa biztositott szolgáltatásokra vonatkoznak a www.jatekbolt.ro honlap által. Az Imperial Solutions SRL székhelye Marosvásárhelyen, a Homorodului utca 2 szám alatt található, a Cégbejegyzési Hivatalban a J26/2192/2007-es számmal lett bejegyezve, adószáma RO22907508 és 200 RON alaptőkével rendelkezik.
A „felhasználok”es „ügyfelek” kifejezések alatt mindazokat a fizikai es jogi személyeket értjük, akik a jstekbolt.ro honlapra bármilyen okból kifolyólag belépnek.
A „Rendszabályzat”, „Egyezmény”, „Szerződés”, „Feltételek es kitételek” kifelyezések mind a következőkben megfogalmazott használati szerződésre utalnak.

A használati egyezmény elfogadása
A jatekbolt.ro szolgáltatásai és tartalma az Ön rendlkezésére vannak bocsájtva feltételezve azt, hogy a jelen egyezmény feltételeit elfogadja módositások nélkul. Ha az itt megfogalmazott feltételeket nem fogadja el, ne hasznalja a jatekbolt.ro honlapot és ennek szolgáltatásait. Azáltal, hogy használja a honlapot, elfogadja a feltételeinket és kitételeinket. Az Imperial Solutions SRL, bármikor frissitheti és módosithatja ezt a dokumentumot. Javasoljuk Önnek, hogy rendszeresen látogassa ezt az oldalt es olvassa el feltételeinket, mivel ez a dokumentum Önt hivatalosan kötelezi. A honlap folytatólagos használata jelzi, hogy Ön elfogad minden változtatást amelyet az Imperial Solutions SRL elkövetett ezen egyezményben.

Kötelezettségek a bejelentkezés során
Ahhoz, hogy a jatekbolt.ro honlap szolgáltatásaiban részesüljön, Ön elkötelezi magát a következőkkel:
1)valós, pontos és teljes adatokat közöl önmagáról, úgy ahogyan azt a honlapra való bejelentkezési űrlapban kérjük és
2)megtartja, illetve felújitja a bejelentkezési adatait ha a helyzet kéri, azért, hogy ezek helyesek és érvényesek maradjanak. Ha valótlan vagy pontatlan adatokat közöl magáról az Imperial Solutions SRL-nek jogában áll felfüggeszteni vagy megszüntetni az Ön fiókját és visszautasitani bármilyen jövőbeli probálkozást a bejelentkézes érdekében.

A felhasználói fiók, a jelszó és az adatok biztonsága
Ön felelős az adatai és jelszava titokban tartásáert. Ön felelős a fiókja használatáért függetlenül attól, hogy esetleg más használta ezt az Ön beleegyezésével vagy nélküle. Ön beleegyezését adja, hogy jelzi az Imperial Solutions SRL-nek ha valaki jováhagyás nélkul használta fiókját és jelszavát, valamint abba is beleegyezik, hogy hasznalja a fiókból való kilépés/kijelentkezés gombot amikor a honlapról kilép. Az Imperial Solutions SRL nem felelős semmilyen morális vagy anyagi kárért ami ezen szabalyok figyelmen kivűl hagyásából származnak.
Az Imperial Solutions SRL, ha javallottnak tartja, felfüggesztheti az önök jelszavát és a szolgáltatások használatát bármilyen okból vagy ok nélkül. Az Imperial Solutions SRL barmilyen előrejelzés vagy beszámoló nélkül megszüntetheti bármelyik szolgáltatását vagy ezeknek bármely részét.
Az Imperial Solutions SRL bármikor, értesités nélkul megtagadhatja az önök hozzáférését a szolgáltatásaihoz, kitörölheti az ön felhasználói fiókját és ennek adatait a honlapról a rendszabályzat bármelyik szabályának értelmében, és megtagadhat bármilyen utólagos bejelentkezési probálkozást. Sőt mi több, az Imperial Solutions SRL sehogy nem vonható felelősségre Ön által, vagy bármelyik fél által azért, hogy bizonyos felhasználói fiókokat felfüggesztett, vagy megtagadta a hozzáférési jogot a szolgáltatásaihoz.

Anyagok használata/ Szerzői jog (copyright)
A honlap tartalma, szövegei, grafikája, fényképei, a szoftware, valamint más anyagok a szerzői jogvédelem alatt állnak. A teljes anyag az Imperial Solutions SRL tulajdona. A szóbanforgó honlap tartalmának kompillációja (összeállitása és elrendezése) kimondottan az Imperial Solutions SRL joga, amelyet a jelenlegi törvények védenek. Bármilyen engedély nélküli használata az anyagnak törvényellenes, mely sérti a szerzői jogot. Ön nem módosithatja, nem adhatja el, nem tárhatja közönség elé, nem sokszorosithatja és nem használhatja kereskedelmi célokra.
Az Imperial Solutions SRL-hez tartozó vagy általa bérbe adott szerverekhez való hozzáférés kifejezetten tilos bárki által engedély nélkül. Ellentkező esetben, bármilyen jogtalan probálkozás bűnténynek számit es az érvényes romániai törvények által büntetendők..

A jatekbolt.ro honlapra bevezetett anyagok és adatok tulajdona
Az Imperial Solutions SRL nem tart tulajdonjogot azokra az informaciókra és anyagokra amelyeket Ön rendelkezésünkre bocsájt (beleértve az észrevételeket és javaslatokat is). Viszont, mindazonáltal, hogy Ön ezeket az üzeneteket átadják nekünk, beleegyezik, hogy az Imperial Solutions SRL lemásolja, terjessze, közvetitse, kiadja, módositsa és leforditsa ezeket; hogy megemlitse az Ön nevét valamely rendeléssel vagy megjegyzéssel kapcsolatban.
Nem igényelhető és nem is kapható semmilyen kártérités a fennt emlitett anyagok használata esetében. A társaság nincs elkötelezve arra hogy az Ön által biztositott informaciót kifüggessze vagy bármilyen módon használja; ugyanakkor a társaságnak jogában áll, hogy kitörölje az Ön által biztositott informaciót bármikor, bármilyen ok nélkül.

Elektronikus kommunikáció
A jatekbolt.ro honlap hasznalata, látogatása, termékek vásárlása vagy e-mail-ek küldése csakis elektronikus formában történik, magával vonva azt, hogy a felhasználó beleegyezik abba, hogy a jatekbolt.ro elekronikusan tartsa a kapcsolatot , beleértve az e-mail-eket és értesitéseket a Newsletter szolgáltatás abonánsai számára.

A termékek fizetése
A termékek egyenértékének kifizetésére két módszer áll rendelkezésükre:
- a kiszállitáskor (utánvétel): azok számára, akik azt választották, hogy készpénzzel fizetnek a kiszállitáskor; a futárnak fizetnek készpénzben személyesen a megadott helyen és időben.
- banki átutalás: abban az esetben, ha ezt a fizetési lehetőséget választja, a rendelés kivitelezése után a vevő kap e-mail-ben egy proforma számlát a fizetés kivitelezése érdekében. A fizetés kivitelezése után kérjuk, hogy küldje el e-mailben vagy faxon a fizetési meghagyás másolatát. Amint a visszajelzést megkapjuk, egy hiváskezelő tájékoztatni fogja a vevőt a kiszállitás időpontjáról.

Felelősségvállalás a termékekre
A jatekbolt.ro nem garantálja, hogy a termékek leirása, illusztrációi vagy a honlap bármely más része hibamentes vagy tökéletes. A jatekbolt.ro nem vállal felelősséget a honlapról beszerzett termékek használata során történő károsodásokra; a termékekre nem vállal kifejezett illetve alapértelmezett garanciát. A jatekbolt.ro nem garantálja és nem is vonható felelősségre azért, hogy esetleg nem felelnek meg annak a célnak amiért megrendelték. Amikor esedékes, a termékeket a gyártó által kibocsájtott garancialevelek kisérik. A jatekbolt.ro nem vonható felelősségre bármilyen hiány vagy eltérés miatt amely a termékeket illeti. Bármilyen panaszt a termék átadásától számitott 24 orán belül a jatekbolt.ro tudtára kell hozni, azért hogy vissza lehessen küldeni a forgalmazónak, megoldás érdekében.

A felelősség korlátozása
A jatekbolt.ro nem vállal kifejezett illetve alapértelmezett felelősséget a honlap műkodéséért, informacióiért és tartalmáért, anyagjaiért és a honlapon feltüntetett termékekért. A jatekbolt.ro nem nyújt garanciát semmilyen forgalmazott termékre. A jatekbolt.ro nem vonható felelősségre semmilyen szándékos vagy véletlenszerű károsodás esetében.

Az árak politikája
A termékekre azok az árak érvényesek amelyeket megjelenitettünk a honlapon. Az árak RON-ban vannak kifelyezve és tartalmazzák a TVA-t (ÁFÁ-t). A jatekbolt.ro bármilyen promóciós kampányt kezdeményezhet és folytathat amelyek feltételeit teljes egészükben a jatekbolt.ro határoz meg. A site-on meghatározott árak kizárólag az online rendelésekre érvényesek.

Általánosságok
Ha bármely fennt emlitett előirást a „feltételek és előirások” közul egy kompetens törvénykezési intézmény érvenytelennek nyilvánit, az összes többi előirás érvényes marad. Ezek a „feltételek és kitételek” teljes egészükben egy szerződést jelképeznek Ön és az Imperial Solutions SRL között, a jatekbolt.ro honlap használata érdekében. Ezeket a feltételeket megváltoztathatjuk bizonyos időintervallumok után a felhasználók előzetes értesitése nélkül. Bármikor elolvashatják ezeket a feltételeket belépve honlapunkra.
A jelen egyezmény jelképezi az egyetlen megegyezést Ön és az Imperial Solutions SRL között és előirja Önnek a honlap használati feltételeit, bármilyen előzetes megegyezést érvénytelenitve az Imperial Solutions SRL-vel (beleértve de szoritkozva a Rendszabályzat előzetes változatára). A Rendszabályzat különböző változatát is érvényesithetjük az ügyfelek esetében, ha az Imperial Solutions SRL vagy ezen partnereinek más software-rel rendelkező szolgáltatásait használjak. A rendszabályzat és a felhasználók és az Imperial Solutions SRL közötti kapcsolatot az érvényben levő romániai törvények fogják vezetni.